สภาวิศวกรเปิดใช้หมายเลขพิเศษ 1303 COE Call Center

สภาวิศวกรเปิดใช้หมายเลขพิเศษ 1303 COE Call Center 

สำหรับให้บริการสมาชิกสภาวิศวกรในการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2557 เป็นต้นไป


ข้อมูลจาก : สภาวิศวกร