สภาวิศวกรขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

ขอเรียนเชิญ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ในวันพุทธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช  ชั้น 9
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลจาก : สภาวิศวกร