กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ สตง. กรณีแผ่นพื้นพลาสติกแบบ Multi Sport

กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ สตง. กรณีแผ่นพื้นพลาสติกแบบ Multi Sport 

สรุปได้ว่า แผ่นพื้นพลาสติกแบบ Multi Sport  เป็นครุภัณฑ์ในงานก่อสร้างหรือเป็นวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นค่างานต้นทุนแล้ว คูณค่า Factor F ได้ ตามปกติ