ขอเชิญร่วมงานศิษย์เก่า "วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัย คืนสู่เหย้า" 5 มิถุนายน 2557

ขอเชิญร่วมงานศิษย์เก่า "วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัย คืนสู่เหย้า" 5 มิถุนายน 2557

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ขอเชิญศิษย์เก่า

  • วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ (2498-2520)
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ (2521-2532)
  • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ (2533-2548)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2549-ปัจจุบัน)
ร่วมงาน "วทต.สู่ มทร.ศรีวิชัยคืนสู่เหย้า"
วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 18:00 น.
ณ สนามฟุตบอล มทร.ศรีวิชัย สงขลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
  • กองประชาสัมกันธ์ มทร.ศรีวิชัย 074-317100 ต่อ 1142
  • อ.ผัน สิงหเดชา 081-6084676
  • คุณวีระ สระกวี 081-6965071
  • ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ 084-9633240
  • อ.อุดร นามเสร 089-1962001