คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อุเทนถวาย รับสมัครนักศึกษาใหม่

อุเทนถวาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญตา
02-252-7029 ต่อ 57
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ วิทยาเขต อุเทนถวาย
http://www.uthen.rmutto.ac.th/