ราคายางมะตอย ส่วนกลาง มีนาคม 2557

ราคายางมะตอย ส่วนกลาง มีนาคม 2557

ราคายางมะตอย ณ กรุงเทพมหานคร
(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)
เดือน มีนาคมปี 2557> AC - 60/70 บรรจุ BULK ตันละ 33,406.67
> CSS-1 บรรจุ BULK ตันละ 26,553.33
> CSS-1h บรรจุ BULK ตันละ 26,856.00
> CRS-2 บรรจุ BULK ตันละ 25,640.00
> CMS-2h บรรจุ BULK ตันละ 26,719.67
> MC-70 บรรจุ BULK ตันละ 42,480.00
> PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK ตันละ 46,522.50