Download คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง โดยกรมทางหลวงชนบท

คู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทาง โดยสำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท

เป็นคู่มือการก่อสร้างทาง ที่อธิบายขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่

  • การเตรียมตัวก่อนการก่อสร้าง 
  • ระหว่างก่อสร้าง
  • หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เพื่อนช่างที่มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างทาง ของราชการไม่ควรพลาดครับ 

หนังสือเป็นไฟล์ PDF จำนวน 291 หน้า
ขนาดไฟล์ ประมาณ 91 MB