ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2557 โดยสำนักงบประมาณ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2557 โดยสำนักงบประมาณ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับล่าสุด ใช้ในการบริหารงบประมาณภาครัฐ ใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ กรณีครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นข้อมูลล่าสุด เดือน มีนาคม 2557

ดูและ Download ข้อมูล มีนาคม 2557

ดูและ Download ย้อนหลังรวมรวมโดยโยธาไทย