Download แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ

แบบหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ 5292 กรมโยธาธิการ


ปรับปรุงแบบโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

มีทั้งแบบ ไฟล์ CAD และ ประมาณการไฟล์ Excel
ขนาดไฟล์ 2.54Mb
ไปหน้า Download