ราคาวัสดุก่อสร้าง 5จังหวัด กระบี่ ตรัง พัทลุง พังงา ภูเก็ต โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 18 กระบี่

ราคาวัสดุก่อสร้าง 5จังหวัด กระบี่ ตรัง พัทลุง พังงา ภูเก็ต โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 กระบี่

เป็นราคาวัสดุก่อสร้าง ประเภทงานทาง สามารถใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เป็นข้อมูลในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทางหลวงที่ 18กระบี่
ประกอบด้วย
  • จังหวัดกระบี่ 
  • จังหวัดตรัง 
  • จังหวัดพัทลุง 
  • จังหวัดพังงา 
  • จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่สม่ำเสมอ (บางจังหวัด)

ดูและDownload http://drr18.drr.go.th/?q=node/1317