โยธาไทยเปิดสอนทำเว็บฟรี ที่ สำนักงานโยธาไทยเชียงราย 3-4 พฤษภาคม 2557 รับเพียง 10 ท่าน เท่านั้น

โยธาไทยเปิดสอนทำเว็บฟรี ที่ สำนักงานโยธาไทยเชียงราย  3-4 พฤษภาคม 2557 รับเพียง 10 ท่าน เท่านั้น

เปิด สนง.โยธาไทย หน้าวัดร่องขุ่น เชียงราย
สอนทำเว็บด้วย blogger ,Google site และ weebly ฟรี
รับจำกัดเพียง 10 ท่าน
มัดจำการเข้าเรียนท่านละ 1,000 บาท
มาเรียนครบตามเวลา คืนเงินให้เต็มจำนวน
สมัครแล้วไม่มาเรียน เอาเงิน 1,000 ถวายวัดร่องขุ่น
อาหารที่พักรับผิดชอบตัวเอง แจกสมุดกับปากกาคนละด้าม
สนใจอีเมล์มาที่ yotathai@gmail.com
แจ้งชื่อ ที่ทำงาน วัตถุประสงค์ที่ต้องการเรียน แล้วจะตอบกลับไปครับ

สอนโดย : ช่างถึก โยธาไทย