ราคายางมะตอย ส่วนกลาง เมษายน 2557

ราคายางมะตอย ส่วนกลาง เมษายน 2557

ราคายางมะตอย ณ กรุงเทพมหานคร 
(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) 
เดือน เมษายน 2557
> AC - 60/70 บรรจุ BULK ตันละ 32,373.33
> CSS-1 บรรจุ BULK ตันละ 26,086.67
> CSS-1h บรรจุ BULK ตันละ 26,289.33
> CRS-2 บรรจุ BULK ตันละ 25,240.00
> CMS-2h บรรจุ BULK ตันละ 26,286.33
> MC-70 บรรจุ BULK ตันละ 42,480.00
> PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK ตันละ 46,522.50