ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง มีนาคม 2557 โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง มีนาคม 2557 โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง

เป็นราคาวัสดุก่อสร้าง

  • เหล็ก 
  • ปูนซีเมนต์ 
  • ยางมะตอย 
โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง
ใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

ดู และ Download ข้อมูลเดือน มีนาคม 2557
ดู และ Download ข้อมูลทั้งปี 2557