ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) เดือน สิงหาคม2557 สำหรับการจัดทำราคากลาง

ราคาน้ำยางมะตอย ส่วนกลาง (กทม.) เดือน สิงหาคม2557 สำหรับการจัดทำราคากลาง

  • ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK ตัน31,863.33
  • ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK ตัน 25,830.00
  • ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK ตัน 26,032.67
  • ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK ตัน 24,983.33
  • ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK ตัน 26,029.67
  • ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK ตัน 42,553.33
  • ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK ตัน 46,757.50