ไม่ตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ใครเป็นคนผิด พัสดุหรือช่าง?

ไม่ตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ใครเป็นคนผิด พัสดุหรือช่าง?

เจอคำถามว่า ใครเป็นคนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระหว่าง พัสดุกับช่าง

เลยเขียนอธิบายและยกตัวอย่าง สำนวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลางมาประกอบ ลองไปอ่านกันดูครับ
ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ การแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของใคร พัสดุ หรือ ช่าง หรือ ของใคร ไม่ตั้งแล้วใครผิด ผิดอย่างไร เป็นสำนวนที่ผิดตามหลักเกณฑ์ราคากลางเก่า แต่หลักการเหมือนเดิม