มท.1เผยท้องถิ่นโกงเยอะเหตุการเมืองมีเอี่ยว

"พล.อ.อนุพงษ์" มท.1 เผยท้องถิ่นโกงเยอะเพราะการเมืองมีเอี่ยว ด้าน อปท. รับปากทำงานบริสุทธิ์โปร่งใส

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวหลังการประชุมร่วมกับ 3 สมาคมท้องถิ่นได้แก่ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยว่า ตนชอบที่ได้มาพบ พูดคุยกัน เพราะจะได้ฝากเรื่องต่างๆ เร็วขึ้น สิ่งที่ขอเขาในวันนี้ เป็นเรื่องเดิมที่เคยคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริการส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ในเรื่องความโปร่งใสที่ตกเป็นจำเลยของสังคมอยู่ขณะนี้ ที่สังคมไม่ค่อยเชื่อว่าบริสุทธิ์ ซึ่งความไม่โปร่งใสมีแน่ๆ โดยตัวแทน อปท.เขาบอกว่า จากที่จุฬาฯ ทำการสำรวจพบว่า มีการทุจริตเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีเรื่องนี้ยังไม่จบ อย่างไรก็ตามทาง อปท.รับปากว่าอยากจะทำงานอย่างบริสุทธิ์ โปร่งใสอย่างยิ่ง ในวาระที่ขณะนี้การเมืองไม่ไปยุ่งกับ อปท.เขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม