เปิดหมดชื่อ-สถานะสัญญา 103 ร.ร.4 จังหวัด เอี่ยวปมทุจริตสนามฟุตซอล 244 ล.

เปิดหมดชื่อ-สถานะสัญญา 103 ร.ร.4 จังหวัด เอี่ยวปมทุจริตสนามฟุตซอล 244 ล.

เปิดหมดรายชื่อ-สถานะสัญญา ร.ร.103 แห่ง 4 จ.เอี่ยวปมทุจริตก่อสร้างฟุตซอล 244 ล. ในมือสตง. "อุบลฯ" เยอะสุด 81 แห่ง 156 ล้าน บริษัทเครือข่ายนักการเมืองกวาดเรียบ!

รายชื่อและสถานะสัญญาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ได้รับงบแปรญัตติ ทั้งในปี 2554 และ2555 เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างสนามฟุตซอล และอุปกรณ์ประกอบ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร และศรีสะเกษ รวมจำนวนโรงเรียน 103 แห่ง วงเงิน 244,818,000 บาท ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งปรากฎรายชื่อผู้รับเหมาในกลุ่มของ น.ส.เบญจพันธ์ บุญบงการ ,นายยี พณิชยา จำนวน 6-7 แห่ง ได้รับงานไปเกือบทั้งหมด ประกอบไปด้วย บริษัท พี.อาร์.เอ็นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัททีวีเอ็น เทคโนโลยี จำกัด , บริษัทแกรนด์สยาม 98 จำกัด, หจก.จีโอโอดี ,บริษัท วอร์เตอร์ฮิลแลนด์ ,หจก.เอ็มเอไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส และบริษัทวายเอเอ็ม บิสิเนส จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม