แนวคิดทฤษฎีใหม่กับการออกแบบบ้านไม่บาน 16 ห้อง : คอลัมน์ บ้านไม่บาน โดย... อาจารย์เชี่ยว

แนวคิดทฤษฎีใหม่กับการออกแบบบ้านไม่บาน 16 ห้อง : คอลัมน์ บ้านไม่บาน โดย... อาจารย์เชี่ยว

ในวันอาทิตย์นี้แล้วครับ ที่ชาว “บ้านไม่บาน” จะมีโอกาสได้พบกับผม ใน “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องมิตติ้งรูม 1-2 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผมร่วมกับ “เนชั่นทีวี” จัดบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ “ทฤษฎีใหม่” กับการลงทุน “อสังหาฯ+บูรณาการ” สไตล์ “อกาลิโก + ไฮโซ + โลว์คอส” จะว่าไปแล้ว “อสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการที่ไม่บาน” ของผมนั้น เริ่มต้นจากบ้านหลังเล็กๆ มูลค่า 3-4 แสนบาท ไปจนถึงบ้านขนาดที่ใหญ่ขึ้นมูลค่า 3-4 ล้านบาท และบางหลังก็มีมูลค่า 30-40 ล้านบาท สำหรับผมไม่มีความแตกต่างครับ เพราะถึงขนาดจะเล็กหรือใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความ “พอเพียง” ของทรัพยากรส่วนบุคคลตลอดจนความพร้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม