ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ ยื่นเสนอแนวทางปรับค่าโดยสาร 4 ข้อต่อกระทรวงคมนาคม

ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ ยื่นเสนอแนวทางปรับค่าโดยสาร 4 ข้อต่อกระทรวงคมนาคม

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงกรมการขนส่งทางบก มีแนวทางปรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ 8-13% นั้น ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ฯ ได้มีการหารือร่วมกันและมีความเห็นตรงกันว่า รายละเอียดดังกล่าวไม่ครอบคลุมในเรื่องของการแก้ไขปัญหา และเป็นการสร้างความยุ่งยากในการปรับขึ้นค่าโดยสาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม