ครม.อนุมัติ โปรเจ็ค คมนาคม รางคู่-รถไฟฟ้า-ซื้อเมล์เอ็นจีวี489คัน-สร้างถนน4เลน-มอเตอร์เวย์

ครม.อนุมัติ โปรเจ็ค คมนาคม รางคู่-รถไฟฟ้า-ซื้อเมล์เอ็นจีวี489คัน-สร้างถนน4เลน-มอเตอร์เวย์

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การคมนาคม ให้ดำเนินการจัดสร้างรถไฟทางคู่ โดยจะเริ่มต้นในปี 2558 จำนวน 6 เส้นทาง และเส้นทางรางรถไฟขนาด 1.435 เมตร จำนวน 3 เส้นทาง อาทิ กรุงเทพ- โคราช / โคราช-หนองคาย /และ กรุงเทพ - ระยอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม