กรมทางฯเทงบสร้างถนนระโนด-สทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็น 4 ช่องจราจร

กรมทางฯเทงบสร้างถนนระโนด-สทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็น 4 ช่องจราจร

สงขลา/ นายสุรินทร์ แก้วคีรี รักษาการผู้อำนวยการแขวงทางสงขลา เปิดเผยว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้คมนาคมขนส่งระหว่าง จ.นครศรีธรรมราชและ จ.สงขลา เริ่มต้นที่ จ.นครศรีธรรมราช สิ้นสุดที่จุดผ่อนปรนด่านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา การดำเนินงานโครงการก่อสร้างตอน อ.ระโนด-อ.สทิงพระ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1,143 ล้านบาท ระยะทางประมาณ 32 กม. ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ ลดเวลาในการเดินทาง ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม