กระแสปฏิรูป อปท.จ่อควบรวม อบต.จัดเก็บรายได้ต่ำกว่า 50ล้าน/ปี

กระแสปฏิรูป อปท.จ่อควบรวม อบต.จัดเก็บรายได้ต่ำกว่า 50ล้าน/ปี

ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีการสรุปเเนวคิดที่จะควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ที่มีขนาดเล็ก กล่าวคือ อบต.ที่มีการจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่า 50 บาทต่อปี มารวมกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ รวมถึงเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาการทับซ้อนด้านการปกครองและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม