ศาลฎีกาสั่งจำคุก 6 นักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นทรัพย์สิน ห้ามเล่นการเมือง 5 ปี

ศาลฎีกาสั่งจำคุก 6 นักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นทรัพย์สิน ห้ามเล่นการเมือง 5 ปี

6 นักการเมืองท้องถิ่น นายก อบต. รองนายกฯ เลขาฯ จ.ฉะเชิงเทรา นครปฐม กระบี่ จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ศาลฎีกาฯสั่งจำคุกเรียบ ผิดต่างกรรมต่างวาระ ปรับกระทงละ 4,000 บาท ห้ามเล่นการเมือง 5 ปี

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาจำคุกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น จำนวน 6 คนในความผิดจงใจ ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม