สตง.สั่งเบรกจ่ายงบสร้างสนามฟุตซอล 60 ล้าน

สตง.สั่งเบรกจ่ายงบสร้างสนามฟุตซอล 60 ล้าน

ผู้ว่าฯ สตง.เผยระงับจ่ายงบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 358 แห่งใน 17 จังหวัดทั่วประเทศได้กว่า 60 ล้าน ด้านเลขาฯ ป.ป.ท.คาดสอบเสร็จใน 3 เดือน

วันที่14 ต.ค. 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีการประชุมร่วมกันระดับผู้บริหารของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อวางแผนตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 358 แห่งใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ งบประมาณกว่า 689 ล้านบาท โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม