8 องค์กรด้านก่อสร้าง ชง 7 ข้อแก้ อปท. ออกใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า

8 องค์กรด้านก่อสร้าง ชง 7 ข้อแก้ อปท. ออกใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนและผู้ประกอบการทนไม่ไหวและรับไม่ได้กับการออกใบอนุญาตก่อสร้างของหน่วยงานราชการที่ล่าช้า ซึ่งแต่ละปีงานก่อสร้างภาคราชการมีมูลค่าสูงถึงประมาณปีละ 600,000 ล้านบาท ยังไม่นับรวมการก่อสร้างภาคเอกชนอีกมากที่ต้องล่าช้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม