ที่อยู่และเบอร์ติดต่อสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) และสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อสำนักงานสภาวิศวกร สำนักงานภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) และสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

สภาวิศวกร สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ที่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 08-6340-8574 043-203522

สภาวิศวกร สำนักงานภาคเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 08-6340-8572 053-944908