อบจ.ชลบุรี ลงนามความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคขยายพื้นที่ให้บริการ

อบจ.ชลบุรี ลงนามความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคขยายพื้นที่ให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงนามความร่วมมือขยายเขตให้บริการน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อลดขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 22 ต.ค.57 เมื่อเวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการดำเนินการโครงการขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในจังหวัดชลบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม