ยกเครื่อง "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ลดขั้นตอน-สกัดฮั้ว-เพิ่มความโปร่งใส

ยกเครื่อง "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ลดขั้นตอน-สกัดฮั้ว-เพิ่มความโปร่งใส


การต่อต้าน "ทุจริตคอร์รัปชั่น" ถูกยกให้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล "บิ๊กตู่" พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขณะที่ภาคเอกชนก็ผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องนี้มาตลอด ส่งผลให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการเร่งปรับตัวเพื่อรองรับนโยบายนี้กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ

โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เกิดการรั่วไหลในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็น "กระบวนการ" ที่สำคัญจะต้องลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลงให้ได้มากที่สุด ล่าสุด "มนัส แจ่มเวหา" อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม