ม.ธรรมศาสตร์ ชี้แจงแผนสำรวจออกแบบท่าเรือแห่งใหม่ในภูเก็ต

ม.ธรรมศาสตร์ ชี้แจงแผนสำรวจออกแบบท่าเรือแห่งใหม่ในภูเก็ต

ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (28 ต.ค57) นายประเสริฐ รักไทยดี ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ สถานบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชี้แจงโครงการศึกษาวางแผนแม่บท และสำรวจออกแบบท่าเรือขนาดเล็กชายฝั่งอันดามันภูเก็ต – พังงา-กระบี่ ระยะที่ 1 แก่ผู้มีส่วนได้–เสียซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม