ป.ป.ท.พบพิรุธบริษัทสร้างสนามฟุตซอล อาจใช้เอกสารปลอม

ป.ป.ท.พบพิรุธบริษัทสร้างสนามฟุตซอล อาจใช้เอกสารปลอม

มีการตรวจสอบโครงการสร้างสนามฟุตซอลต่อเนื่อง นอกจากพบว่าหลายพื้นที่ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน และจัดซื้อราคาสูงเกินจริง ป.ป.ท.เขต 3 ยังพบความผิดปกติเกี่ยวกับเอกสารรับรองประสบการณ์ทำงานของบริษัทที่ชนะประมูล และเอกสารรับรองวัสดุจากกรมพลศึกษาอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา

การตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าโครงการส่วนใหญ่สร้างไม่ได้มาตรฐาน และ ราคาสูงเกินจริง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม