สะพานมอญ สร้างเสร็จ เปิดใช้งานแล้ว

สะพานมอญ สร้างเสร็จ เปิดใช้งานแล้ว

สะพานอุตะมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ สร้างเสร็จและเปิดใช้วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็นวันแรก หลังจากถูกน้ำท่วมและปิดซ่อมตั้งแต่ปี 2556

สะพานแห่งนี้ปิดซ่อม หลังถูกน้ำท่วมตั้งแต่ปี 2556 ระหว่างการซ่อมแซมยังมีกรณีพิพาทเรื่องงบการซ่อมแซม จนเป็นเหตุให้การซ่อมแซมสะพานหยุดชะงักมาเป็นเวลากว่า 1ปี ทหารจากกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จึงเข้ามาไกล่เกลี่ย พร้อมนำช่างเข้ามาซ่อมแซม ร่วมกับชาวมอญในพื้นที่จนสะพานไม้แห่งศรัทธานี้แล้วเสร็จกลับมาคึกคักอีกครั้ง มีทั้งนักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวชม ทำให้ที่พัก และโรงแรมต่างๆ ถูกจองจนเต็ม ขณะที่ร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆ กลับมาคึกคักอีกครั้งเช่นกัน