สถ. เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์

สถ. เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 57 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างต่อผู้บริหารตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการดำเนินโครงการ ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจึงได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าติดต่อประสานงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม