วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา ชนะเลิศแข่งขันคอนกรีตมวลเบา

วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา ชนะเลิศแข่งขันคอนกรีตมวลเบา

ทีมคอนกรีตมวลเบา วิศวกรรมโยธา ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 รักษาแชมป์ได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นการรักษาแชมป์ได้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม