นักวิชาการเสนอ โยก อปท. ออกจากมหาดไทย

นักวิชาการเสนอ โยก อปท. ออกจากมหาดไทย

นักวิชาการ แนะปฏิรูปอปท. ต้องกำหนดหน้าที่ชัดเจน ปรับการสรรงบ เปลี่ยนระบบเลือกตั้ง ควบคู่การปฏิรูประบบราชการ ด้านสปช. จังหวัด เสนอตั้งอปทนอกกำกับ มท. เพื่อเพิ่มศักยภาพ

วันที่ 28 ต.ค. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ในการสัมมนา ครั้งที่ 5 การปฏิรูปประเทศไทย ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย ภายใต้โครงการสัมมนา สู่ทศวรรษที่เก้า : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม