ผู้ว่าฯ กาญจน์ ร่วมกับชาวเมืองกาญจน์ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา คืนชีวิตชีวาให้แม่น้ำแม่กลอง

ผู้ว่าฯ กาญจน์ ร่วมกับชาวเมืองกาญจน์ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา คืนชีวิตชีวาให้แม่น้ำแม่กลอง

ผู้ว่าฯ กาญจน์ “วันชัย โอสุคนธ์ทิพย์” ร่วมกับชาวเมืองกาญจน์ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา คืนชีวิตชีวาให้แม่น้ำแม่กลอง ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม