อ.ศรีราชา ร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตรวจสอบนายทุนขุดดินก่อสร้างคอนโดฯ

อ.ศรีราชา ร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตรวจสอบนายทุนขุดดินก่อสร้างคอนโดฯ

อ.ศรีราชา ร่วมกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตรวจสอบนายทุนขุดดินก่อสร้างคอนโดฯ ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายแก่ที่ดินชาวบ้านข้างเคียง

วันที่ 29 ต.ค. 57 น.ส.นวพร สัมฤทธิ์ ปลัดอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นายมณีเทพ กำเหนิดมณี หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และนายปฏิญญา อุยยะพัฒน์ เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังนายดิเรก ถนอมรอด


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม