Download : แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน (นครหลวง) แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน

แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน (นครหลวง) แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน 

จัดทำโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีทั้งแบบแปลน รายการประกอบแบบและประมาณราคาเบื้องต้น แบบนี้เคยใช้แพร่หลาย ช่วง 4-6 ปี ผ่านมา

แบบแปลนแยกเป็น แบบประปาผิวดินและประปาบาดาล ที่ 4 ขนาด
1. ขนาดเล็ก (มีแต่แบบประปาบาดาล)
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ่
4. ขนาดใหญ่มาก

แบบชุดนี้ ช่างโจ ผอ.กองช่าง อบต.ไสไทย กระบี่ ส่งให้ผมเมื่อหลายปีที่แล้ว ลองตรวจสอบดูยังไม่ได้ลงไว้ให้ Download เลย เอามาให้ Download เผื่อเป็นประโยชน์ครับ

ไปหน้า Download