เปรียบเทียบการคิดราคาแผ่นพื้นสนามฟุตซอล ของกรมพลศึกษากับหน่วยงานท้องถิ่น

เปรียบเทียบการคิดราคาแผ่นพื้นสนามฟุตซอล ของกรมพลศึกษากับหน่วยงานท้องถิ่น

ผมได้ช่วยดูข้อมูลของหน่วยงานท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ที่ ถูกหน่วยงานตรวจสอบ เห็นว่า มีการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง เพราะคิดแผ่นพื้นสนามฟุตซอลเป็นวัสดุก่อสร้าง ไม่คิดเป็นครุภัณฑ์ 

และมีเพื่อนช่างท่านหนึ่ง ส่งตัวอย่าง การคิดราคางานเดียวกัน โดยกรมพลศึกษา ซึ่งเพื่อนท่านนั้นแจ้งผมว่า ได้รับจาก หน่วยงานตรวจสอบ เพื่อเป็นตัวอย่างในการคำนวณราคาที่ถูกต้อง โดยกรมพละศึกษา คิดราคาแผ่นพื้นสนามฟุตซอล เป็นครุภัณฑ์ 

เมื่อลองเปรียบเทียบราคากลาง ของกรมพลศึกษา ที่คิด แผ่นพื้นสนามฟุตซอลเป็นครุภัณฑ์ เทียบกับ อปท. ที่ถูกตรวจสอบ แล้วว่า ราคาไม่ได้แตกแตกต่างกัน กลับเป็นว่า ราคาสุทธิ ที่ อปท.คิด แผ่นพื้นยางเป็นวัสดุก่อสร้าง ถูกกว่าด้วย ซ้ำ