สปสช. เผยบริหารกองทุนรักษาพยาบาล อปท. 1 ปี ช่วยข้าราชการท้องถิ่นเข้าถึงการรักษา ลดภาระค่าใช้จ่าย

สปสช. เผยบริหารกองทุนรักษาพยาบาล อปท. 1 ปี ช่วยข้าราชการท้องถิ่นเข้าถึงการรักษา ลดภาระค่าใช้จ่าย ระบุเบิกจ่ายชดเชยกองทุนเพียง 3.2 พันล้านบาท น้อยกว่าเงินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งไว้เกือบพันล้านบาท

วันที่ 7 ต.ค.57 นพ.ชูชัย ศรชำนิ ประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวภายหลังดูงาน “การคุ้มครองสวัสดิการรักษาพยาบาล อปท.” ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลัง สปสช.ได้ทำหน้าที่บริหารกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว (กองทุนรักษาพยาบาล อปท.) ว่า หลังจากประกาศนโยบายจัดตั้งกองทุนรักษาพยาบาล อปท. เพื่อให้ข้าราชการพนักงานท้องถิ่นและครอบครัวเข้าถึงการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเริ่มแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 ซึ่งการดำเนินงานช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้มีสิทธิ อปท. 702,939 ราย เป็นผู้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง 426,580 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60.69 ของจำนวนผู้มีสิทธิ

อ่านรายละเอียดเพิ่เติม