เปิดรายชื่อ 12 อปท. คว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำปี 57

เปิดรายชื่อ 12 อปท. คว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำปี 57

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น เข้ารับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 โดยที่ประชุมมีมติให้ อปท.ดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2557 1.ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มี อปท.ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 6 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปัตตานี, เทศบาลเมือง (ทม.) กาฬสินธุ์, ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, เทศบาลตำบล (ทต.) หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน, ทต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ, และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม