ว1971การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ว1971การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้จงหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการตามแนวทางของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรณีหากประสงค์เจาะบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลบ่อเดิมที่มีอยู่โปรดติดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องต่อไป

Dowload เอกสาร