ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง กันยายน 2557 โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง กันยายน 2557 โดยสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง


เป็นราคาวัสดุก่อสร้าง
  • เหล็ก 
  • ปูนซีเมนต์ 
  • ยางมะตอย 

ใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ