ราคาต้นทุนวัสดุของงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานป้ายจราจร ประจำเดือน กันยายน 2557

ราคาต้นทุนวัสดุของงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและงานป้ายจราจร ประจำเดือน กันยายน 2557

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผลกรมทางหลวง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ (งานทาง)

เป็นราคาวัสดุของงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
-สี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง- ขาว)
-สี Traffic Paint (สีเหลือง-ขาว)
-ลูกแก้ว
-Primer

และราคาวัสดุของงานป้ายจราจร
-แผ่นพื้นสีดำทึบแสง
-แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีขาว (Engineering Grade)
-แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (Engineering Grade)
-ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (High Intensity Gragd)
-ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ  (Microprismatic)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Download เอกสาร