ทางหลวงชนบท รองรับการจราจรเข้าสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง/ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย

ทางหลวงชนบท รองรับการจราจรเข้าสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง/ท่าเรือเชียงแสน คาดว่าถนนสายเชื่อม จ3-วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1) แล้วเสร็จปลายปี 2558

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม จ3-วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1) หรือถนนเวียงบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปกว่าร้อยละ 41 โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกงานก่อสร้างถนนอยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างทางลอดอยู่ระหว่างการก่อสร้างผนังกำแพงทางลอด (D-Wall)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม