เงินบริจาคซ่อมสะพานมอญ อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี เพิ่มจาก 3 ล้าน เป็น 5 ล้านบาท

เงินบริจาคซ่อมสะพานมอญ อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี เพิ่มจาก 3 ล้าน เป็น 5 ล้านบาท

ความคืบหน้าหลังจากกรณี ทหารช่างจากกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ร่วมมือกับทางวัดวังก์วิเวการาม และชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันบูรณะซ่อมสะพาน เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 57 และสะพานซ่อมเสร็จบริบูรณ์ และมีการเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2557 ที่ผ่านมา ("สะพานมอญ" ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม