ผู้ว่าฯโคราชเรียกประชุม อปท.ขับเคลื่อนปัญหาขยะมูลฝอย ส่อวิกฤติพบขยะสะสม 7.6 แสนตัน

ผู้ว่าฯโคราชเรียกประชุม อปท.ขับเคลื่อนปัญหาขยะมูลฝอย ส่อวิกฤติพบขยะสะสม 7.6 แสนตัน

ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้นล่างศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 70 คน รับฟังแนวทางแผนจัดการขยะมูลฝอย การขับเคลื่อน กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตาม Road Map

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม