ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการเป็นเดือนละ 800 บาท จากเดิมรายละ 500 บาท

ครม.อนุมัติเพิ่มเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการเป็นเดือนละ 800 บาท จากเดิมรายละ 500 บาท

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ จากเดิมรายละ 500 บาท เป็นรายละ 800 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 58 เป็นต้นไป รวมเป็นเงิน 13,353,628,800 บาท โดยให้สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป