ไม่ปรับปรุงอาคาร 9 ประเภท ก่อนปี 50 มีโทษคุก-โยธาแนะเสริมตึกสู้แผ่นดินไหว

ไม่ปรับปรุงอาคาร 9 ประเภท ก่อนปี 50 มีโทษคุก-โยธาแนะเสริมตึกสู้แผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กทม. นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดงานจัดบรรยายการสรุปผลการให้ความรู้ในหัวข้อ “อาคารเก่าปลอดภัย...พร้อมต้านภัยพิบัติ” โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขต 50 เขต เจ้าของอาคาร ผู้ดูแลอาคาร ผู้ตรวจสอบอาคาร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 400คน นายสุชัย อมรดารารัตน์ รักษาการ ผอ.กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า อาคารที่ก่อสร้างหลังปี 2550 มีกฎกระทรวงที่บังคับใช้อาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ แต่มีอาคารจำนวนไม่น้อยที่ก่อสร้างก่อนปี 2550และ กทม.ไม่สามารถบังคับใช้กับกฎกระทรวงนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม