ถนนพรานนก-พุทธมณฑลคืบหน้า 98% กทม.คาดเสร็จเปิดใช้ภายในเดือน ธ.ค.

ถนนพรานนก-พุทธมณฑลคืบหน้า 98% กทม.คาดเสร็จเปิดใช้ภายในเดือน ธ.ค.

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ผอ.สำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนพรานนก-พุทธมณฑล เพื่อต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนกาญจนาภิเษกว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมาก โดยโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ตอน จากถนนจรัญสนิทวงศ์ถึงคลองลัดวัดใหม่ (ตอนที่ 1) ระยะทาง 4 กม. ก่อสร้างฝั่งละ 3 และ 4 ช่องจราจร ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างกว่า 700 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม