แบบโรงจอดรถ แบบ A-A

แบบโรงจอดรถ แบบ A-A  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี


เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี  กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อใช้เป็นแบบในการสร้างโรงจอดรถ

เจ้าของ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี
จำนวนหน้า : 6 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 5.2 mb

Download

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม